กรุณารอสักครู่..
ระบบกำลังเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล
หรือคลิกเองเพื่อเปิด
งานจ้างบริการเพื่อสนับสนุนการใช้งานระบบ TFERP (Helpdesk) ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567 จ.114/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง