กรุณารอสักครู่..
ระบบกำลังเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล
หรือคลิกเองเพื่อเปิด
งานเช่า รถตู้ส่วนกลางพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน (ระยะเวลาเช่า 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2566 ถึง 30 ก.ย.2567) จ.101/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง