กรุณารอสักครู่..
ระบบกำลังเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล
หรือคลิกเองเพื่อเปิด
งานจ้าง ทำชุดสายพานลำเลียงวัตถุดิบสำหรับอบไล่ความชื้นด้วยไมโครเวฟ จำนวน 1 งาน จ.111/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง