กรุณารอสักครู่..
ระบบกำลังเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล
หรือคลิกเองเพื่อเปิด
ข้อตกลงเลขที่ 1576/2566 หัวหยั่งสัญญาณความเร่งสำหรับความถี่ต่ำ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง