กรุณารอสักครู่..
ระบบกำลังเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล
หรือคลิกเองเพื่อเปิด
ข้อตกลงเลขที่ 1505/2566 ตู้ปลอดเชื้อระดับ 2 (Biosafety Cabinet Class II) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง