กรุณารอสักครู่..
ระบบกำลังเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล
หรือคลิกเองเพื่อเปิด
ข้อตกลงเลขที่ 1084/2566 จ้างทำเสื้อเอกลักษณ์ สำหรับพนักงานและลูกจ้าง จำนวน 850 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง