กรุณารอสักครู่..
ระบบกำลังเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล
หรือคลิกเองเพื่อเปิด
ข้อตกลงเลขที่1020/2565 จ้างปรับปรุงพื้นที่ทำงานสำหรับหน่วยงาน สจท.กบน.และกพน.ภายในอาคาร RD2 ชั้น 2และ 3 พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง