กรุณารอสักครู่..
ระบบกำลังเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล
หรือคลิกเองเพื่อเปิด
ข้อตกลงเลขที่ 173/2566 จ้างบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALARM) แบบ Hard-Wire (Conventional) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง