กรุณารอสักครู่..
ระบบกำลังเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล
หรือคลิกเองเพื่อเปิด
สัญญาเลขที่ ซ.5/2566 ซื้อชุดสกัดสมุนไพร จำนวน ๑ ชุดณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยเขตสกลนคร อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)