กรุณารอสักครู่..
ระบบกำลังเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล
หรือคลิกเองเพื่อเปิด
สัญญาเลขที่ จ.43/2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องน้ำชั้น 1 ชั้น 2 (RIGHT) อาคารปฏิบัติการ 1 ศทม.บางปู จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)