กรุณารอสักครู่..
ระบบกำลังเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล
หรือคลิกเองเพื่อเปิด
ข้อตกลงเลขที่ 1636/2565 จ้างทำระบบแสงสว่างจากพลังงานแสงอาทิตย์ โรงงานต้นแบบผลิตแอลกอฮอล์ไร้น้ำ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง