กรุณารอสักครู่..
ระบบกำลังเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล
หรือคลิกเองเพื่อเปิด
ข้อตกลงเลขที่ 1556/2565 จ้างปรับพื้น ถมทราย บดอัด ยกรางระบายน้ำทางเดินเท้ารอบบริเวณโรงงานต้นแบบผลิตแอลกอฮอล์ไร้น้ำ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง