กรุณารอสักครู่..
ระบบกำลังเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล
หรือคลิกเองเพื่อเปิด
ประกาศผู้ชนะจ้างงานซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 630 kVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง