กรุณารอสักครู่..
ระบบกำลังเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล
หรือคลิกเองเพื่อเปิด
ข้อตกลงเลขที่ 699/2565 จ้างการจัดงานจับคู่ธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ Virtual Meeting จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง