กรุณารอสักครู่..
ระบบกำลังเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล
หรือคลิกเองเพื่อเปิด
เครื่องวิเคราะห์อัตราการซึมผ่านของไอน้ำของแผ่นฟิล์ม