กรุณารอสักครู่..
ระบบกำลังเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล
หรือคลิกเองเพื่อเปิด
ข้อตกลงเลขที่ 441/2565 ซื้อถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด 20,000 ลิตร พร้อมติิดตั้ง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง