กรุณารอสักครู่..
ระบบกำลังเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล
หรือคลิกเองเพื่อเปิด
ข้อตกลงเลขที่ 1740/2564 จ้างการรวบรวม/คัดเลือกผลิตภัณฑ์และประเมินความพร้อมของเทคโนโลยีอาหารที่มีศักยภาพ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง