กรุณารอสักครู่..
ระบบกำลังเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล
หรือคลิกเองเพื่อเปิด
ข้อตกลงเลขที่ 1764/2564 จ้างปรับปรุงสายเชื่อมต่อระบบเครือข่ายภายใน (LAN) ชั้น 8 อาคาร RD 1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง