กรุณารอสักครู่..
ระบบกำลังเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล
หรือคลิกเองเพื่อเปิด
ซ.23/2564 ตู้แช่แข็งควบคุมอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ชุด