กรุณารอสักครู่..
ระบบกำลังเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล
หรือคลิกเองเพื่อเปิด
ข้อตกลงเลขที่ 1029/2563 จ้างพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเข้าสู่ช่องทางออนไลน์ โดยวฺิธีเฉพาะเจาะจง