กรุณารอสักครู่..
ระบบกำลังเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล
หรือคลิกเองเพื่อเปิด
ข้อตกลงเลขที่ 1062/2563 จ้างซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 500 kVA.