ชนิดของสัตว์เลื้อยคลานในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
แก้ไขเรื่อง ทักษิณ อาชวาคม, นัฐกานต์ สุตนนท์
ภาพ วีรยุทธ เลาหะจินดา, วุฒิ ทักษินธรรม, นัฐกานต์ สุตนนท์, กนกอร คอนเล็ก, ฉัตรพรรษ พงษ์เจริญ, อรรถพล รุจิราวรรณ
ที่ปรึกษา รศ.ดร.วีรยุทะ์ เลาหะจินดา
สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช/ ภาควิชาสัตววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์No.
ลำดับ

Family / Thai name

ชื่อวงศ์ / ชื่อไทย

Genus species

สกุล-ชนิด

Common name

ชื่อสามัญ

 
Class Reptilia  
Order Squamata
Suborder Lacertilia
Family Agamidae
1
กิ้งก่าเขาหนามสั้น Acanthosaura crucigera Masked spiny lizard
2
กิ้งก่าแก้วเหนือ Calotes emma alticristata Northern forest crested lizard
3
กิ้งก่าสวน, กิ้งก่าหัวสีฟ้า Calotes mystaceus Moustached crested lizard, Blue crested lizard
4
กิ้งก่าหัวแดง, กิ้งก่ารั้ว Calotes versicolor Changeable lizard, Red-headed lizard
5
กิ้งก่าปินปีกส้ม Draco maculatus Orange-winged gliding lizard
6
กิ้งก่าบินปีกลาย Draco taeniopterus Barred-winged gliding lizard
7
แย้อีสาน Leiolepis reevesii rubritaeniata Northeastern butterfly lizard
8
ตะกอง, ลั้ง Physignathus cocincinus Indochinese water dragon
 
Family Gekkonidae  
9
ตุ๊กแกป่าดงพญาเย็น Cyrtodactylus angularis Angular-spotted bow-fingered gecko
10
ตุ๊กแกป่าตะวันออก Cyrtodactylus intermedius Eastern banded bow-fingered gecko
11
จิ้งจกดินลายจุด Dixoneus siamensis Spotted leaf-toed gecko
12
จิ้งจกหินเมืองกาญจน์ Gehyra lacerata Lacerated four-clawed gecko
13
จิ้งจกหินสีจาง Gehyra mutilata Common four-clawed gecko
14
ตุ๊กแกบ้าน Gekko gecko Tokay gecko
15
จิ้งจกหางหนาม Hemidactylus frenatus Spiny-tailed house gecko
16
จิ้งจกหางเรียบ Hemidactylus garnotii
Garnot’s house gecko
17
จิ้งจกหางแบนเล็ก Hemidactylus platyurus Common frilly gecko
18
จิ้งจกเขาสูงมลายู Hemiphyllodactylus typus Malayan dwarf gecko
19
จิ้งจกเขาสูงยูนนาน Hemiphyllodactylus yunnanensis Yunnan dwarf gecko
20
ตุ๊กแกบินหางหยัก Ptychozoon lionotum Smooth-backed parachute gecko
21
ตุ๊กแกบินลายสามแถบ Ptychozoon trinotaterra Three-banded parachute gecko
 
  Family Gekkonidae  
22
กิ้งก่าน้อยหางยาว, จิ้งเหลนน้อยหางยาว, งูคา, สางห่า Takydromus sexlineatus ocellatus Long-tailed lizard
 
  Family Scincidae  
23
จิ้งเหลนต้นไม้ Dasia olivacea Olive tree skink
24
จิ้งเหลนด้วงปักธงชัย Davewakeum miriamae Korat snake lizard
25
จิ้งเหลนหางยาว Eutropis longicaudata Long-tailed sun skink
26
จิ้งเหลนบ้าน Eutropis multifasciata Many-lined sun skink
27
จิ้งเหลนหลากหลาย Eutropis macularia Speckled sun skink
28
จิ้งเหลนลายอินโดจีน Lipinia vittigera Stripe tree skink
29
จิ้งเหลนเรียวขาเล็ก Lygosoma quadrupes Common slender skink, Short-limbed slender skink
30
จิ้งเหลนเรียวท้องเหลือง Riopa bowringii Bowring's slender skink
31
จิ้งเหลนดินจุดดำ Scincella melanosticta Black-spotted ground skink
32
จิ้งเหลนภูเขาอินเดีย Sphenomorphus indicus indicus Indian forest skink
33
จิ้งเหลนภูเขาเกล็ดเรียบ Sphenomorphus maculatus Streamside forest skink
 
  Family Varanidae  
34
ตะกวด, แลน Varanus bengalensis Bengal monitor, Clouded monitor
 
  Suborder Serpentes  
Family Colubridae
Subfamily Colubrinae
35
งูเขียวปากแหนบ Ahaetulla nasuta Long-nosed whip snake
36
งูเขียวหัวจิ้งจก, งูง่วงกลางดง, งูกล่อมนางนอน Ahaetulla prasina prasina Oriental whip snake
37
งูเขียวบอน, งูเขียวดง Boiga cyanea Green cat-eyed snake
38
งูแม่ตะงาว Boiga multomaculata Marble cat-eyed snake, Many-spotted cat-eyed snake, Spotted cat-eyed snake
39
งูแส้หางม้า, งูแส้หางม้าเล็ก, งูตาแมวเล็ก Boiga siamensis Siamese cat-eyed snake
40
งูพงอ้อท้องเหลือง, งูพงอ้อสีน้ำตาล Calamaria pavimentata Collared reed snake
41
งูเขียวพระอินทร์, งูเขียวดอกหมาก Chrysopelea ornata ornatissima Cambodian ornate gliding snake
42
งูทางมะพร้าวดำ, งูหลุนชุน Coelognathus flavolineatus Yellow-striped rat snake
43
งูทางมะพร้าวธรรมดา, งูทามะพร้าวลายขีด Coelognathus radiatus Copperhead rat snake, Radiated rat snake
44
งูเขียวกาบหมาก Gonyosoma oxycephalum Red-tailed rat snake
45
งูสายม่านพระอินทร Dendrelaphis pictus pictus Painted bronzeback
46
งูสายม่านเกล็ดใต้ตาใหญ่ Dendrelaphis suborcularis Burmese bronzeback
47
งูปล้องฉนวนอินเดีย, งูปล้องฉนวนตับจาก, งูปล้องฉนวนป่าต่ำ Dryocalamus davisonii Common bridle snake, Blanford's bridle snake, Bridle snake, Davidson’s bridle snake
48
งูปล้องฉนวนสร้อยเหลือง, งูสร้อยเหลือง Lycodon capucinus Common wolf snake
49
งูปล้องฉนวนเมืองเหนือ Lycodon fasciatus Banded wolf snake
50
งูปล้องฉนวนลายเหลือง, งูปล้องฉนวนลาว Lycodon laoensis Laotian wolf snake
51
งูปล้องฉนวนบ้าน Lycodon subcinctus subcinctus Javanese wolf snake
52
งูสายทองคอแหวน Gongylosoma scriptum scriptus Common ringneck
53
งูปี่แก้วลายกระ Oligodon cinereus Ashy kukri snake
54
งูปี่แก้วลายแต้ม Oligodon fasciolatus Banded kukri snake
55
งูปี่แก้วสีจาง Oligodon inornatus Inornate kukri snake
56
งูงอดไทย, งูงอดหลังลาย Oligodon taeniatus Striped kukri snake
57
งูสิงบ้าน, งูเห่าตะลาน Ptyas korros Indochinese rat snake
58
งูสิงหางลาย, งูสิงเสื่อ Ptyas mucosus Banded rat snake
59
งูคอขวั้นหัวดำ, งูสาบหญ้คอดำ Sibynophis collaris Common collared snake
60
งูคอขวั้นหัวลายสามเหลี่ยม, งูสาบหญ้าแดง Sibynophis triangularis Triangle collared snake
       
 
  Subfamily Homalopsinae  
61
งูปลิง Enhydris plumbea Olive water snake, Plumbeous water snake
 
  Subfamily Natricinae  
62
งูลายสาบดอกหญ้า Amphiesma stolatum White-striped keelback
63
งูหมอก Psammodynates pulverulentus Common mock viper
64
งูลายสาบจุดดำขาว Rhabdophis chrysargus Speckle-bellied keelback
65
งูลายสาบเขียวขวั้นดำ Rhabdophis nigrocinctus Green keelback
66
งูลายสาบคอแดง Rhabdophis subminiatus Red-necked keelback
67
งูลายสอสวน, งูลายสอบ้าน Xenochrophis flavipunctatus Yellow-spotted keelback
68
งูลายสอใหญ่ Xenochrophis piscator piscator Chequered keelback
     
  Subfamily Natricinae  
69
งูกินทากเกล็ดสัน Pareas carinatus Keeled slug snake
70
งูกินทากจุดขาว, งูกินทากลายขาว Pareas margaritophorus White-spotted slug snake, Northern mountain slug snake
 
  Family Elapidae  
Subfamily Elapinae
71
งูทับสมิงคลา, งูทับทางขาว, งูปล้องเงิน Bungarus candidus White-banded krait
72
งูสามเหลี่ยม, งูทับทางเหลือง, งูปล้องทอง Bungarus fasciatus Yellow-banded krait
73
งูปล้องหวายขวั้นดำ Calliophis macclellandi McClelland's coral Snake
74
งูปล้องหวายหัวดำ Calliophis maculiceps Small-spotted coral Snake
75
งูเห่าพ่นพิษสยาม Naja siamensis Indochinese spitting cobra
76
งูจงอาง, งูบองหลา Ophiophagus hannah King cobra
 
  Family Pythonidae  
77
งูเหลือม Python reticulatus reticulatus Reticulated python
 
  Family Typhlopidae  
78
งูดินหัวขาว Ramphotyphlops albiceps White-headed blind snake
79
งูดินธรรมดา, งูดินบ้าน Ramphotyphlops braminus Brahminy blind snake
80
งูดินใหญ่อินโดจีน Typhlops diardi Diard’s blind snake
81
งูดินโคราช Typhlops khoratensis Khorat blind snake
 
  Family Viperidae  
Subfamily Crotalinae
82
งูกะปะ, งูขว้างค้อน Calloselasma rhodostoma Malayan pit viper
83
งูเขียวหางไหม้ท้องเหลือง Cryptelytrops albolabris White-lipped pit viper
84
งูเขียวหางไหม้ตาโต, งูเขียวหางไม้สีมะกอก Cryptelytrops macrops Big-eyed pit viper
85
งูเขียวหางไหม้ท้องเขียว Popeia popeorum Pope's pit viper
 
  Family Xenopeltidae  
86
งูแสงอาทิตย์ Xenopeltis unicolor Sunbeam snake
 
  Order Testudines  
Family Bataguridae
87
เต่าแดง, เต่าใบไม้, เต่าน้ำ Cyclemys dentata Stream Terrapin, Asian leaf turtle
 
  Family Testudinidae  
88
เต่าเหลือง, เต่าเพ็ก Indotestudo elongata Elongated tortoise, Yellow tortoise
 
  งูชนิดใหม่พบโดย ดร.วีรยุทธ์  เลาหะจินดา    
89
งูลายสาบมลายู Amphiesma iners  
90
งูเขียวไผ่หางเขียว Viridovipera vogeli