ลำดับ

 

ผีเสื้อกลางวันที่พบในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช

 

Family / Thai name

ชื่อวงศ์ / ชื่อไทย

Genus species

สกุล-ชนิด

Common name

ชื่อสามัญ

วงศ์ PAPILIONIDAE

1

ผีเสื้อถุงทอง

Troides aeacus aeacus

Golden Birdwing
2 ผีเสื้อเชิงลายธรรมดา Chilasa clytia Common Mime
3 ผีเสื้อหางดาบธรรมดา Graphium antiphates pompilius Fivebar Swordtail
4 ผีเสื้อหางดาบลายขีด Graphium aristeus Chain Swordtail
5 ผีเสื้อหางดาบลายจุด Graphium nomius swinhoei Spot Swordtail
6 ผีเสื้อหนอนจำปีธรรมดา Graphium agamemnon agamemnon Tailed Green Jay
7 ผีเสื้อหนอนจำปีจุดแดงต่อ Graphium arycles Graphium arycles

8

ผีเสื้อหนอนจำปีจุดแยก

Graphium doson axion

Common Jay

9

ผีเสื้อม้าลายธรรมดา

Graphium macareus

Lesser Zebra
10 ผีเสื้อม้าลายลายจุด Graphium megarus megapenthes Spotted Zebra

11

ผีเสื้อม้าลายใหญ่

Graphium xenocles Great Zebra
12 ผีเสื้อสะพายฟ้า Graphium sarpedon luctatius Common Bluebottle

13

ผีเสื้อหางตุ้มจุดชมพู

Pachliopta aristolochiae goniopeltis Common Rose

14

ผีเสื้อหนอนมะนาว

Pachlio demoleus malayanus Lime Butterfly

15

ผีเสื้อหางติ่งมหาเทพ

Pachlio mahadeva mahadeva
16
ผีเสื้อหางติ่งนางระเวง Pachlio memnon agenor Great Mormon

17

ผีเสื้อหางติ่งชะอ้อน

Pachlio nephelus chaon Black and White Helen
18
ผีเสื้อหางติ่งปารีส Pachlio paris paris Paris Peacock

19

ผีเสื้อหางติ่งธรรมดา

Pachlio polytes polytes Common Mormon
   
วงศ์ PIERIDAE
20
ผีเสื้อหนอนกาฝากธรรมดา Delias hyparete Painted Jezebel

21

ผีเสื้อหนอนใบกุ่มธรรมดา

Appias albina darada Common Albatross
22
ผีเสื้อหนอนคูนธรรมดา Catopsilia pomona pomona Lemon Emigrant

23

ผีเสื้อหนอนคูนลายกระ

Catopsilia pyranthe pyranthe
24
ผีเสื้อหนอนคูนเหลือง Catopsilia scylla cornelia

25

ผีเสื้อเหลืองสยามธรรมดา

Catopsilia iudith lea Orange Gull

26

ผีเสื้อเณรแอนเดอร์สัน

Eurema andersonii Anderson's Grass Yellow
27
ผีเสื้อเณรจิ๋ว Eurema brigitta fruhstorferi

28

ผีเสื้อเณรธรรมดา Eurema hecabe contubernalis Common Grass Yellow
29

ผีเสื้อเณรส่าหรี

Eurema sari sodalis Chocolate Grass Yellow

30

ผีเสื้อเณรยอดไม้

Gandaca harina burmana Tree Yellow

31

ผีเสื้อปลายปีกส้มใหญ่ Hebomoia glaucippe glaucippe Great Orange Tip

32

ผีเสื้อปลายปีกส้มเล็ก

Ixias pyrene verna Yellow Orange Tip

33

ผีเสื้อขาวแคระ Leptosia nina nina L Psyche
34 ผีเสื้อฟ้าเมียเลียนธรรมดา Pareronia anais Common Wanderer
     
  วงศ์ NYMPHALIDAE  
35 ผีเสื้อหนอนใบรักธรรมดา Danaus chrysippus chrysippus Plain Tiger
36 ผีเสื้อหนอนใบรักลายเสือ Danaus genutia genutia Common Tiger
37 ้ผีเสื้อจรกาขีดเดียว Euploea algea limborgii
38
ผีเสื้อจรกาเหลือบฟ้า Euploea camaralzeman
39 ผีเสื้อจรกาหนอนยี่โถ Euploea algea limborgii Common Indian Crow
40 ผีเสื้อจรกาเชิงขีดยาวใหญ่ Euploea doubledayi doubledayi
41 ผีเสื้อจรกาเมียลาย Euploea mulciber mulciber
42 ผีเสื้อจรกาดำขาว Euploea radamanthus radamanthus Magpie Crow
43 ผีเสื้อจรกาสองขีด Euploea sylvester harrisii
44 ผีเสื้อหนอนใบรักฟ้าสีคล้ำ Ideopsis vulgaris macrina
45 ผีเสื้อหนอนใบรักขีดยาว Parantica aglea Glassy Tlger
46 ผีเสื้อหนอนใบรักสีตาล Parantica melaneus plataniston Chocolate Tiger
47 ผีเสื้อหนอนใบรักฟ้าใหญ่ Tirumala septentrionis septentrionis Dark Blue Tiger
48 ผีเสื้อสีอิฐธรรมดา Cirrochroa tyche mithila Common Yeaman
49 ผีเสื้อหนอนมะพร้าวขนปุย Amathusia phidippus
50 ผีเสื้อหนอนละหุ่งลายหัก Ariadne ariadne
51 ผีเสื้อหนอนละหุ่งลายแถบ Ariadne specularia
52 ผีเสื้อหนอนละหุ่งธรรมดา Ariadne merione
53 ผีเสื้อจ่าเมียสีส้ม Athyma nefte
54 ผีเสื้อจ่าเส้นปีกดำ Athyma ranga
55 ผีเสื้อกระทกรกธรรมดา Cethosia cyane Leopard Lacewing
56 ผีเสื้อตาลหนามแดง Charaxes bernardus hierax Tawny Rajah
57 ผีเสื้อตาลหนามลายเลอะ Charaxes kahruba Variegated Rajah
58 ผีเสื้อลายขี้เมี่ยง Cupha erymanthis Rustic
59 ผีเสื้อแผนที่ลายหินอ่อน Cyestis cocles cocles f. cocles Marbled Map-wing
60 ผีเสื้อแผนที่เล็ก Cyrestis themire Little Map-wing
61 ผีเสื้อแผนที่ธรรมดา Cyrestis thyodamas thyodamas Common Mapwing
62 ผีเสื้อใบไม้เล็ก Doleschallia bisltide siamensis
63 ผีเสื้อหนอนมะพร้าวธรรมดา Elymnias hypermnestra tinctoria
64 ผีเสื้อบารอนหนอนมะม่วง Euthalia aconthea garuda
65 ผีเสื้อดุ๊กจุดแดง Dophla evelina
66 ผีเสื้อป่าสีตาลไหม้ Faunis canens
67 ผีเสื้อปีกไข่ใหญ่ Hypolimnas bolina
68 ผีเสื้อแพนซีมยุรา Junonia almana almana Peacock Pansy
69 ผีเสื้อแพนซีเทา Junonia altlites atlites Grey Pansy
70 ผีเสื้อแพนซีตาลไหม้ Junonia iphita Chocolate Pansy
71 ผีเสื้อแพนซีสีตาล Junonia lemonias lemonias Lemon Pansy
72 ผีเสื้อแพนซีฟ้า Junonia orithya ocyale Blue Pansy
73 ผีเสื้อสะพายขาวปีกโค้ง Lebadea martha malayana Knight
74 ผีเสื้อเลอะเทอะป่าไผ่ Lethe europa
75 ผีเสื้ออ๊าชดุ๊กธรรมดา Lexias pardalis Common Archduke
76 ผีเสื้ออ๊าชดุ๊กใหญ่ Lexias cyanipardus
77 ผีเสื้อสายัณห์สีตาลธรรมดา Melanitis leda leda Common Evening Brown
78 ผีเสื้อสายัณห์สีตาลไหม้ Melanitis phedima ganapati Great Evening Brown
79
ผีเสื้อสายัณห์สีตาลใหญ่ Melanitis zitenius Great Evening Brown

80

ผีเสื้อตาลพุ่มคั่นกลาง Mycalesis intermedia
81
ผีเสื้อตาลพุ่มสามจุดเรียง Mycalesis perseus
82
ผีเสื้อตาลพุ่มสี่จุดเรียง Mycalesis mineus Dark-brand Bushbrown
83
ผีเสื้อกะลาสีลายทึบ Neptis clinia
84
ผีเสื้อกะลาสีแถบสั้น Neptis columella martabana
85
ผีเสื้อกะลาสีแดงธรรมดา Neptis hordonia
86
ผีเสื้อกะลาสีธรรมดา Neptis hylas Common Plain Sailor
87
ผีเสื้อตาลจิ๋ว Paduca fasciata Branded Yeoman
88
ผีเสื้อช่างร่อน Parthenos sylvia gambrisius Clipper
89
ผีเสื้อเสือดาวใหญ่ Phalanta phalantha phalantha
90
ผีเสื้อเหลืองหนามธรรมดา Polyura athamas athamas Common Nawab
91
ผีเสื้อเหลืองหนามประดับเพชร Polyura delphis delphis
92
ผีเสื้อเหลืองหนามใหญ่โคนปีกดำ Polyura eudamippus eudamippus
93
ผีเสื้อเหลืองหนามแถบกว้าง Polyura jalysus Yellow Nawab
94
ผีเสื้อเจ้าชายดำขอบปีกเว้า Rohana parisatis
95
ผีเสื้อเจ้าชายดำขอบปีกเรียบ Rohana tonkiniana
96
ผีเสื้อปาชาธรรมดา Herona marathus
97
ผีเสื้อปีกเว้าธรรมดา Euripus nyctelius
98
ผีเสื้อบารอนม่วงดำ Tanaecia Jahnu
99
ผีเสื้อไวท์เคาท์ขอบฟ้า Tanaecia Julii
100
ผีเสื้อเคาท์เทา Tanaecia lepidea cognata Grey Count
101
ผีเสื้อเคาท์ขอบม่วง Tanaecia cocytus
102
ผีเสื้ออไซเรี่ยนใหญ่ Terinos atlita Great Assyrian
103
ผีเสื้ออไซเรี่ยนเล็ก Tanaecia terpander
104
ผีเสื้อตาลหางแหลมธรรมดา Vindula erota erota Common Cruiser
105
ผีเสื้อโยม่า Yoma sabina Lurcher
106
ผีเสื้อตาลจุดตาห้าธรรมดา Ypthima baldus
107
ผีเสื้อตาลจุดตาสี่ธรรมดา Ypthima huebneri
108
ผีเสื้อตาลจุดตาห้าสีจาง Ypthima similis
109
ผีเสื้อพระเสาร์ใหญ่ Zeuxidia aurelius  
110
ผีเสื้อเจ้าหญิงฟ้า Prothoe franck
111
ผีเสื้อหัวแหลมจุดขาว Libythea narina White-spotted Beak
112
ผีเสื้อหัวแหลมกระบอง Libythea myrrha Club Beak
     
วงศ์ LYCAENIDAE  
113
ผีเสื้อปีกกึ่งหุบลายแปลก Abisara abnormis
114
ผีเสื้อปีกกึ่งหุบหางยาวธรรมดา Abisara neophron
115
ผีเสื้อฟ้าพุ่มธรรมดา Acytolepis puspa Common Hedge Blue
116
ผีเสื้อกระดำแถบเพศ Allotinus leogoron
117
ผีเสื้อฟ้าขอบขนธรรมดา Anthene emolus Cillate Blue
118
ผีเสื้อฟ้าขอบขนใต้ปีกจุด Anthene lycaenina V
119
ผีเสื้อฟ้าไม้ก่อฮอร์สฟิวตี้ Arhopala horsfieldi
120
ผีเสื้อฟ้าจุดขาวลายเรียง Arhopala paraganesa
121
ผีเสื้อฟ้าไม้ก่อมดเลี้ยง Arhopala pseudocenturus nakula
122
ผีเสื้อหนอนพุทราแถบตรง Caleta roxus roxana Straight Pierrot
123
ผีเสื้อหนอนพุทราธรรมดา Castalius rosimon rosimon Common Pierrot
124
ผีเสื้อหนอนพุทราแถบฟ้า Discolampa ethion ethion Banded Blue Pierrot
125
ผีเสื้อฟ้าพุ่มกลางปีกขาว Celastrina transpecta White-banded Hedge Blue
126
ผีเสื้อขาวหางริ้ว Cheritra freja freja
127
ผีเสื้อสีหมากสุก Curetis dentata
128
ผีเสื้อแต้มแสดธรรมดา Drupadia ravindra Dru
129
ผีเสื้อฟ้าขีดหกหางกุด Prosotas dubisa
130
ผีเสื้อฟ้าขีดหกโนรา Prosotas nora
131
ผีเสื้อฟ้าขีดสี่ใหญ่ Nacaduba pactolus
132
ผีเสื้อฟ้าหิ่งห้อยสีจาง Euchrysops cnejus Gram Bluc
133
ผีเสื้อฟ้าหิ่งห้อยสีคล้ำ Euchrysops pandava Plains Cupid
134
ผีเสื้อฟ้าวาวใหญ่ Jamides alecto Common Mime
135
ผีเสื้อฟ้าวาวสีคล้ำ Jamides bochus
136
ผีเสื้อฟ้าวาวสีต่างฤดู Jamides celeno Mctallic Cerulean
137
ผีเสื้อฟ้าวาวปีกใส Jamides pura
138
ผีเสื้อแสดหางยาวธรรมดา Loxura atymnus continentalis
139
ผีเสื้อฟ้าขีดหกปีกจาง Nacaduba kurava
140
ผีเสื้อหางริ้วใต้ขีด Nacaduba nivea
141
ผีเสื้อฟ้าขีดหกโคนปีกดำ Prosotas gracilis
142
ผีเสื้อหนอนไม้ผลแดงธรรมดา Rapala iarbus iarbus
143
ผีเสื้อลายขีดเงินกระบอง Spindasis syama
144
ผีเสื้อฟ้าอเเซียธรรมดา Surendra quercetorum
145
ผีเสื้อฟ้าลาย Syntarucus plinius Zebra Blue
146
ผีเสื้อหางพริ้ว Zeltus amasa
147
ผีเสื้อขีดเงินแถบสั้น Iraota timoleon
     
วงศ์ HESPERIIDAE  
148
ผีเสื้อหน้าเข็มปีกมนส้มธรรมดา Bibasis timoleon
149
ผีเสื้อหน้าเข็มแถขาวเหลือบเขียว Hasora taminatus
150
ผีเสื้อหน้าเข็มสีตาล Badamia exclamationis
151
ผีเสื้อจิ๋วหนอนมะพร้าวธรรมดา Iambrix salsala
152
ผีเสื้อจุดเหลี่ยมใต้แถบกว้าง Halpe zema
153
ผีเสื้อปีกราบลายจุดธรรมดา Celaenorrhinus leucocera
154
ผีเสื้อป้ายขาวธรรมดา Tagiades japetus