เมื่อวันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 คณะทำงานจาก วว. จำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย ดร.อาณัติ หาทรัพย์ ผู้อำนวยการ ศทร. คุณนลินธรณ์ สุวพรจารุวัชร์ นักวิชาการอาวุโส คุณประยงค์ อรัญญะ นักวิชาการ ดร.วิศิษฐ์ จันทร์ชื่น นักวิชาการ ดร.วิชพงศ์ โสชู และ ดร.ฮัฟนี ลาเต๊ะ ได้เดินทางร่วมหารือและเยี่ยมชมบริษัทในเครือของโชคนำชัย จ.สุพรรณบุรี

ในการนี้ทางคุณนำชัย สุกลฏ์โชคนำชัย ประธานกลุ่มบริษัทโชคนำชัย และคณะได้ให้การต้อนรับ นำเยี่ยมชมโรงประกอบการ และร่วมหารือแลกเปลี่ยนถึงการผลักดัน Local content ภายใต้กรอบความร่วมมือ โดยเฉพาะโครงการผลิตรถไฟโดยคนไทยให้สำเร็จให้ได้ สำหรับการบันทึกความเข้าใจเรื่อง การสนันสนุนการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาอุตสาหกรรมขนส่ง (MOU) ระหว่าง วว. กับ บริษัทโชคนำาชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่งจำกัด ที่ได้ลงนามเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมานั้น ทาง วว. เองได้เตรียมทั้งบุคลากร และเทคโนโลยี รวมทั้งเครื่องมือทดสอบต่างๆ เพื่อผลักดันให้เกิดความสำเร็จภายใต้กรอบ MOU ในระยะเวลา 3 ปี ให้มากที่สุด สำหรับการหารือในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย 1) ขอบข่ายความร่วมมือระหว่าง วว. กับบริษัทโชคนำชัย 2) ร่างแผนงานหรือกิจกรรม 3)กำหนดผลิตภัณฑ์หลักและรองสำหรับการผลักดัน local content และ 4) การหาแหล่งทุนสนับสนุนภายนอก ทั้งนี้การพูดคุยในครั้งนี้ได้ข้อสรุปและแนวทางที่ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งจะร่วมกันผลักดันเรื่องรถไฟให้เกิดความสำเร็จให้ได้ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการในประเทศ ดังสโลแกน “ไทยทำ ไทยใช้ ไทยเจริญ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *