วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาระบบรางและอุตสาหการ จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวน 50 คน ศึกษาดูงานด้านมาตรฐานและการทดสอบด้านระบบรางและยานยนต์ ในโอกาสนี้ ดร.อาณัติ หาทรัพย์ ผอ.ศทร. ได้กล่าวต้อนรับ และทีมงานนักวิชาการ ศทร. ได้บรรยายสรุปการดำเนินงานและนำนักศึกษา เยี่ยมชมห้องปฎิบัติการทดสอบและวิจัยพัฒนาด้านระบบรางและยานยนต์ไฟฟ้าของ ศทร.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *