ศทร-วว. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร TUV Rheinland Thailand Ltd.

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ศทร-วว. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร TUV Rheinland Thailand Ltd. เข้าพบ ดร.อาณัติ หาทรัพย์ ผอ.ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง และ นายภณสินธ์ ไพทีกุล ผอ.หป. ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีขนส่งทางรางและยานยนต์ขนส่ง เพื่อร่วมหารือแนวทางการร่วมมือในการให้บริการทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และระบบรางในระดับภูมิภาคอาเซี่ยน

ศทร-วว เข้าพบและเยี่ยมชมบริษัท พนัส แอสแซมบลีย์ จำกัด

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ศทร-วว เข้าพบและเยี่ยมชมบริษัท พนัส แอสแซมบลีย์ จำกัด เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ รถ-ราง-การบิน นายวิรัช จันทรา ที่ปรึกษา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) ดร.อาณัติ หาทรัพย์ ผอ.ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง นายภณสินธ์ ไพทีกุล ผอ.หป. ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีขนส่งทางรางและยานยนต์ขนส่ง และ ทีมงานนักวิชาการ ศทร. ได้เข้าพบ ดร.วิมล แสนอุ้ม ที่ปรึกษาด้านยุทธ์เชิงนวัตกรรม วิศวกรรมและเทคโนโลยี บริษัท พนัส แอสแซมบลีย์ จำกัด เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ รถ-ราง-การบิน ณ บริษัท พนัส แอสแซมบลีย์ จำกัด อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ในโอกาสนี้ ทปษ. วว. และ คณะ ได้เยี่ยมชมสายการผลิตยานยนต์ขนส่งของ บริษัท พนัส แอสแซมบลีย์ จำกัด