ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หารือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อผลักดันงานวิจัย ไปสู่เชิงธุรกิจ และ Re skill Upskill บุคลากรร่วมกัน ในวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ วว. เทคโนธานี

ในโอกาสนี้คุณนลินธรณ์ สุวพรจารุวัชร์ นักวิชาการอาวุโส และทีมนักวิชาการ ศทร. ได้นำเยี่ยมชมและบรรยายสรุปการดำเนินงานด้านการทดสอบและการวิจัยพัฒนาทางระบบรางและยานยนต์ไฟฟ้าของ ศทร-วว.

อนึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งภายใต้การลงนามความร่วมมือระหว่าง วว.และ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในการพัฒนาทักษะบุคลากรและการพัฒนาบัณฑิต เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศไทย