คณะผู้เชี่ยวชาญด้านรถไฟจากประเทศจีน เยี่ยมชมงานของศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง วว.

 

19 ธันวาคม 2560 

นาย วิรัช จันทรา รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญด้านรถไฟจากประเทศจีน  ณ ห้องประชุม 11 ชั้น 3 อาคาร วิจัยฯ 2  เทคโนธานี

และเยี่ยมชมงานของศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง