ศทร-วว. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร TUV Rheinland Thailand Ltd.

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ศทร-วว. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร TUV Rheinland Thailand Ltd. เข้าพบ ดร.อาณัติ หาทรัพย์ ผอ.ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง และ นายภณสินธ์ ไพทีกุล ผอ.หป. ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีขนส่งทางรางและยานยนต์ขนส่ง เพื่อร่วมหารือแนวทางการร่วมมือในการให้บริการทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และระบบรางในระดับภูมิภาคอาเซี่ยน