คณะผู้บริหารจาก ZECK TSE International Ltd. หารือแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมเทคโนโลยีและการสนับสนุนการผลิต local content ระบบราง

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2563 ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ดร.อาณัติ หาทรัพย์ ผอ.ศทร. คุณประยงค์ อรัญญะ นักวิชาการ ห้องปฏิบัติการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีขนส่งทางรางและยานยนต์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก ZECK TSE International Ltd. เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมเทคโนโลยีและการสนับสนุนการผลิต local content ระบบราง ในด้านชิ้นส่วนระบบจ่ายไฟฟ้ารถไฟและเครื่องจักรอุปกรณ์ประกอบติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้ารถไฟ ซึ่ง บริษัทฯ มีความพร้อมในการผลิตได้ในประเทศไทยทั้งหมด โดยใช้สายการผลิต วัตถุดิบ เครื่องจักรและคนงานในไทย โดยใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้จากประเทศเยอรมันนี รวมทั้งได้หารือ เรื่องการรับรองผลิตภัณฑ์ระบบรางของ วว. ในโอกาสนี้ คุณประยงค์ อนัญญะ ได้นำคณะฯ เยี่ยมชมการดำเนินงานทดสอบและพัฒนาทางระบบราง ในส่วนงานทางและล้อเลื่อนของ ศทร.

คณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนส่งระบบราง ในคณะกรรมาธิการอุตสาหกรรม สภาผู้สภาผู้แทนราษฎร เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการทดสอบรับรองและการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีตรวจสอบระบบรางของ ศทร.

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย นายภณสินธ์ ไพธีกุล ร.ผอ.หป.ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีขนส่งทางรางและยานยนต์ขนส่ง ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนส่งระบบราง ในคณะกรรมาธิการอุตสาหกรรม สภาผู้สภาผู้แทนราษฎร เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการทดสอบรับรองและการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีตรวจสอบระบบรางของ ศทร. ในโอกาสนี้คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้าร่วมชมการดำเนินงานของ ศทร. ด้วย