วว. เชิญชวนร่วมสัมมนาออนไลน์  “ภาครัฐร่วมใจส่งเสริมผู้ประกอบการไทยไปสู่ตลาดโลก”

  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์เรื่อง “ภาครัฐร่วมใจส่งเสริมผู้ประกอบการไทยไปสู่ตลาดโลก” เพื่อยกระดับผู้ประกอบการเครื่องสำอาง ในวันศุกร์ที่ 24  มีนาคม 2566 (รับจำนวนจำกัด 200 ที่) โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของทั้ง วว. และหน่วยงานเครือข่าย อาทิ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)  โดยมีหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ แนวทางการสนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร  อย.แนวใส่ใจผู้ประกอบการ แนวทางการสนับสนุนผู้ประกอบการเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ทิศทางการเชื่อมต่อผู้ประกอบการไทยไป cosmetic valley เป็นต้น

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร วว. โทร. 025779091 025779104 0614237142 หรือลงทะเบียนผ่าน QR code