วว. คว้า  3  รางวัล ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ ITEX 2023 ณ ประเทศมาเลเซีย จากผลงานวิจัยพัฒนา Natural Rubber Coating- Patient Transfer Belt

ดร.ศิริพร   ลาภเกียรติถาวร  ผู้อำนวยการ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ (ศนว.)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ดร.เจต  พานิชภักดี  นักวิจัยอาวุโส  ศนว. เข้ารับรางวัลจากผลงาน “Natural  Rubber   Coating – Patient  Transfer  Belt”  ซึ่ง  วว.  ได้รับคัดเลือกจาก  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  (วช.)   เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในการส่งผลงานนำเสนอและประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมในเวทีระดับนานาชาติ  เนื่องในงาน 34th International  Invention, Innovation & Technology Exhibition (ITEX 2023) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย โดยผลงาน วว. ได้รับรางวัลจำนวน 3 รางวัล  ดังนี้

1. Gold Medal Award, จากงาน ITEX 2023

2. JIPA Award for Best Invention in Green Technology จากประเทศญี่ปุ่น

3. WIIPA Special Award จากประเทศไต้หวัน

วว. โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ วว.  เล็งเห็นถึงความสำคัญและผลกระทบของปัญหาราคายางพาราตกต่ำ จึงมีแนวคิดนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) มาพัฒนาโดยการแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง ซึ่งผลงานสามารถนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์สำหรับผลิตจำหน่ายทั้งภายในและภายนอกประเทศ  โดยผลงาน “Natural  Rubber  Coating – Patient  Transfer  Belt”  เป็นหนึ่งในผลงานวิจัยดังกล่าว โดย วว. พัฒนาให้อยู่ในรูปแบบเข็มขัดกายภาพเคลือบยางพารา สำหรับใช้เป็นอุปกรณ์กายภาพบำบัด ช่วยประคองผู้ป่วยหรือผู้ที่รับการทำกายภาพบำบัด มีความกระชับกับสรีระ  ไม่ลื่น  ไม่กระด้าง  คงทนต่อการใช้งานที่ยาวนานขึ้น   ผลิตจากวัสดุธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  โดย วว. นำมาพัฒนาเพื่อทดแทนและลดการใช้วัตถุติบจากปิโตรเลียม ที่เป็นสาเหตุให้เกิดมลพิษต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้

อนึ่ง งาน 34th International  Invention, Innovation & Technology Exhibition (ITEX 2023) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2566 ณ Kuala Lumpur Convention Centre Hall 1-4  จัดโดยหน่วยงาน MINDS (Malaysian Invention & Design Society) ซึ่งเป็นสมาคมการประดิษฐ์และการออกแบบแห่งมาเลเซีย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แลกเปลี่ยนด้านการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานวิจัยระหว่างประเทศต่างๆ ตลอดจนเป็นเวทีของการเจรจาซื้อขายระหว่างนักประดิษฐ์ นักวิจัย และผู้ลงทุน  เป็นตลาดกลางสำหรับสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับมืออาชีพมากกว่า 1,000 ชิ้น และมีผู้เข้าชมงานกว่า 15,000 คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับบริการจาก   ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ  วว.  ติดต่อได้ที่ โทร. 0 2577 9000 ,0 2577 9427    โทรสาร  0  2577 9426   E-mail : siriporn@tistr.or.th   เว็บไซต์  www.tistr.or.th

……………………………………………..

นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.

โทร. 0 2577 9360 

E-mail : pr@tistr.or.th 

Line@tistr 

IG : tistr_ig  

YouTube / TIKTOK :@tistr2506