วว. ร่วมเปิดงาน  Fi  Asia  2023  ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมส่วนผสมอาหาร เครื่องดื่มเอเชีย

นางสาวศุภมาส  อิศรภักดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  Fi  Asia  2023  (Food  Ingredients  Asia …

อ่านต่อ วว. ร่วมเปิดงาน  Fi  Asia  2023  ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมส่วนผสมอาหาร เครื่องดื่มเอเชีย

วว. ขับเคลื่อนงานบริการ Total  Solutions  พัฒนาเศรษฐกิจไทยมั่นคงและยั่งยืน

ปัจจัยสำคัญหนึ่งที่ทำให้การพัฒนาประเทศประสบผลสำเร็จ  มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ดีก็คือ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) โดยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้มีส่วนสำคัญอย่างมากที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภ…

อ่านต่อ วว. ขับเคลื่อนงานบริการ Total  Solutions  พัฒนาเศรษฐกิจไทยมั่นคงและยั่งยืน

วว. โชว์ศักยภาพงานวิจัย บริการด้านสุขภาพและความงาม @ Cosmoprof CBE ASEAN Bangkok 2023

วันนี้ (14 ก.ย. 2566 ณ ศูนย์การประชุมฯ สิริกิติ์) นายสายันต์  ตันพานิช ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงการอุดมศึก…

อ่านต่อ วว. โชว์ศักยภาพงานวิจัย บริการด้านสุขภาพและความงาม @ Cosmoprof CBE ASEAN Bangkok 2023

วว. นำ วทน. ร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมส่วนผสมอาหาร/เครื่องดื่มเอเชีย ในงาน Fi Asia 2023  

วันนี้ (29 ส.ค. 2566 ณ โรงแรมดิโอกุระ  เพรสทีจ  กรุงเทพฯ)  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์    วิจัยและนวัตกรรม   (อว.)   โดย  สถาบันวิจัยวิ…

อ่านต่อ วว. นำ วทน. ร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมส่วนผสมอาหาร/เครื่องดื่มเอเชีย ในงาน Fi Asia 2023  

วว. บริการ SMEs ครบวงจร พัฒนาเศรษฐกิจด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม

“สร้างความเข้มแข็งให้ SMEs และชุมชนผ่านระบบนิเวศนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน” คือ วิสัยทัศน์ ของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังก…

อ่านต่อ วว. บริการ SMEs ครบวงจร พัฒนาเศรษฐกิจด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม

วว.โชว์งานบริการนวัตกรรมเสริมแกร่งผู้ประกอบการ/ผลงานวิจัยสนับสนุน Net Zero Emission   @ TRIUP Fair 2023

นายสายันต์  ตันพานิช   ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ…

อ่านต่อ วว.โชว์งานบริการนวัตกรรมเสริมแกร่งผู้ประกอบการ/ผลงานวิจัยสนับสนุน Net Zero Emission   @ TRIUP Fair 2023

วว. ได้รับการเชิดชูเกียรติ CHIEF  INNOVATION  OFFICER

ดร.พัชทรา  มณีสินธุ์  รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  เข้ารั…

อ่านต่อ วว. ได้รับการเชิดชูเกียรติ CHIEF  INNOVATION  OFFICER

วว. หารือ SIRIM Berhad มาเลเซีย ผลักดันความร่วมมืองานบริการวิเคราะห์ทดสอบระบบราง/ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะ ประกอบด้วย  ดร.พัชทรา  มณีสินธุ์  รองผู้ว่า…

อ่านต่อ วว. หารือ SIRIM Berhad มาเลเซีย ผลักดันความร่วมมืองานบริการวิเคราะห์ทดสอบระบบราง/ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

ศูนย์บริการนวัตกรรมเวชสำอางแบบครบวงจร วว. ตอบทุกโจทย์  เพื่อความงามที่เหนือกว่าศูนย์บริการนวัตกรรมเวชสำอางแบบครบวงจร วว. 

ประเทศไทยอุดมด้วยทรัพยากรชีวภาพที่หลากหลาย ซึ่งมีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อการดำรงชีพทั้งในชีวิตประจำวันและระบบเศรษฐกิจโดยรวม การเพิ่มมูลค่าของทรัพยากรเหล่านั้นด้วยองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนว…

อ่านต่อ ศูนย์บริการนวัตกรรมเวชสำอางแบบครบวงจร วว. ตอบทุกโจทย์  เพื่อความงามที่เหนือกว่าศูนย์บริการนวัตกรรมเวชสำอางแบบครบวงจร วว. 

วว. คว้า 2 รางวัลเชิงคุณภาพมาตรฐานครบถ้วน OAP Award จากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานมอบรางวัลเชิงคุณภาพมาตรฐานครบถ้วน (OAP Award) ประจำปี 2566 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานปรมาณูเพ…

อ่านต่อ วว. คว้า 2 รางวัลเชิงคุณภาพมาตรฐานครบถ้วน OAP Award จากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ