วว. โชว์ผลงานยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคกลางตะวันตกด้วย BCG โมเดล ในงาน  FTI  Expo   2022

  สถาบันวิจัยวิทยาศา…

View More วว. โชว์ผลงานยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคกลางตะวันตกด้วย BCG โมเดล ในงาน  FTI  Expo   2022

วว. ผนึกกำลังสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาร่วมพัฒนากำลังคน ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 

  ศ. (วิจัย) ดร.ชุติ…

View More วว. ผนึกกำลังสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาร่วมพัฒนากำลังคน ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 

วว. ต้อนรับคณะผู้บริหารประเทศเนปาล ในโอกาสเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

ดร.ฉัตรฤดี  สุวรรณชาติ นั…

View More วว. ต้อนรับคณะผู้บริหารประเทศเนปาล ในโอกาสเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

วว.ชูประเด็นงานวิจัยเพื่อจัดการขยะแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ในงาน 3rd ASEAN Innovation Roadmap Forum

นายภณสินธุ์  ไพทีกุล ผอ.ห…

View More วว.ชูประเด็นงานวิจัยเพื่อจัดการขยะแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ในงาน 3rd ASEAN Innovation Roadmap Forum

“ผลิตภัณฑ์โพรเฮิร์บ” ผลงานร่วมวิจัยพัฒนา วว. & รีเสิร์ช เอ็กซ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท SMEs สินค้า Healthy Food จากการประกวด Fi Asia Startup Product Competition ครั้งที่ 3

  กระทรวงการอุดมศึกษ…

View More “ผลิตภัณฑ์โพรเฮิร์บ” ผลงานร่วมวิจัยพัฒนา วว. & รีเสิร์ช เอ็กซ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท SMEs สินค้า Healthy Food จากการประกวด Fi Asia Startup Product Competition ครั้งที่ 3

วว. ร่วม Brainstorming Sessions ในงาน WAITRO Horizon Europe Capacity Building & Networking Event แบ่งปันความคิด ให้ข้อมูลงานวิจัย มุ่งผลักดันให้ วว. มีส่วนร่วมเป็นหน่วยงานความร่วมมือขอทุน Horizon Europe

  ศ.(วิจัย) ดร.ชุติม…

View More วว. ร่วม Brainstorming Sessions ในงาน WAITRO Horizon Europe Capacity Building & Networking Event แบ่งปันความคิด ให้ข้อมูลงานวิจัย มุ่งผลักดันให้ วว. มีส่วนร่วมเป็นหน่วยงานความร่วมมือขอทุน Horizon Europe

วว. ต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ภายใต้ความร่วมมือการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

ดร.อาภากร   สุปัญญา   รอง…

View More วว. ต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ภายใต้ความร่วมมือการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

วว. ร่วมประชุม WAITRO Horizon Europe Capacity Building & Networking Event ในฐานะผู้แทน Regional Focal Point (RFP) of Asia and the Pacific 2021-2022

  ศ.(วิจัย) ดร.ชุติม…

View More วว. ร่วมประชุม WAITRO Horizon Europe Capacity Building & Networking Event ในฐานะผู้แทน Regional Focal Point (RFP) of Asia and the Pacific 2021-2022

วว. ผนึกกำลัง วช. /พันธมิตร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพและแนวทางการใช้ประโยชน์จากพืชสกุลไทร” มุ่งปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์ ศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์ พัฒนาตลาดไม้ดอกไม้ประดับภายในประเทศ การส่งออก

นายสายันต์  ตันพานิช  รอง…

View More วว. ผนึกกำลัง วช. /พันธมิตร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพและแนวทางการใช้ประโยชน์จากพืชสกุลไทร” มุ่งปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์ ศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์ พัฒนาตลาดไม้ดอกไม้ประดับภายในประเทศ การส่งออก

วว. มอบโล่เกียรติคุณการประกวด Fi  Asia  Startup Product  Competition ครั้งที่ 3 พร้อมร่วมแถลงข่าวการจัดประกวดฯ  ครั้งที่  4  เพื่อสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ นำไปสู่เชิงพาณิชย์ 

นายสายันต์   ตันพานิช   ร…

View More วว. มอบโล่เกียรติคุณการประกวด Fi  Asia  Startup Product  Competition ครั้งที่ 3 พร้อมร่วมแถลงข่าวการจัดประกวดฯ  ครั้งที่  4  เพื่อสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ นำไปสู่เชิงพาณิชย์