วว. ผนึกกำลังสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาร่วมพัฒนากำลังคน ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 

  ศ. (วิจัย) ดร.ชุติ…

View More วว. ผนึกกำลังสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาร่วมพัฒนากำลังคน ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 

วว.ชูประเด็นงานวิจัยเพื่อจัดการขยะแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ในงาน 3rd ASEAN Innovation Roadmap Forum

นายภณสินธุ์  ไพทีกุล ผอ.ห…

View More วว.ชูประเด็นงานวิจัยเพื่อจัดการขยะแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ในงาน 3rd ASEAN Innovation Roadmap Forum

วว. ร่วม Brainstorming Sessions ในงาน WAITRO Horizon Europe Capacity Building & Networking Event แบ่งปันความคิด ให้ข้อมูลงานวิจัย มุ่งผลักดันให้ วว. มีส่วนร่วมเป็นหน่วยงานความร่วมมือขอทุน Horizon Europe

  ศ.(วิจัย) ดร.ชุติม…

View More วว. ร่วม Brainstorming Sessions ในงาน WAITRO Horizon Europe Capacity Building & Networking Event แบ่งปันความคิด ให้ข้อมูลงานวิจัย มุ่งผลักดันให้ วว. มีส่วนร่วมเป็นหน่วยงานความร่วมมือขอทุน Horizon Europe

วว. ต้อนรับคณะผู้บริหาร SIRIM ประเทศมาเลเซีย ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาระบบขนส่งทางราง

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา  เอี…

View More วว. ต้อนรับคณะผู้บริหาร SIRIM ประเทศมาเลเซีย ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาระบบขนส่งทางราง

วว.ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทางราง ครบรอบ 3 ปี

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา  เอี…

View More วว.ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทางราง ครบรอบ 3 ปี

วว. พัฒนาทักษะบุคลากรขั้นสูงทางวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง จัดฝึกอบรม “หมอนคอนกรีตในงานวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง : มาตรฐานการออกแบบ การทดสอบและการผลิตและระบบคุณภาพ”

รศ.ดร.สมหมาย   ผิวสอาด  ป…

View More วว. พัฒนาทักษะบุคลากรขั้นสูงทางวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง จัดฝึกอบรม “หมอนคอนกรีตในงานวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง : มาตรฐานการออกแบบ การทดสอบและการผลิตและระบบคุณภาพ”

วว. จับมือพันธมิตรไทย-จีน พัฒนารถไฟความเร็วสูง ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการศึกษา 

ศ.ดร.นพ. สิริฤกษ์   ทรงศิ…

View More วว. จับมือพันธมิตรไทย-จีน พัฒนารถไฟความเร็วสูง ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการศึกษา 

วว. ผนึกกำลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี UiTM ประเทศมาเลเซีย มุ่งพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี ด้านระบบราง ทั้งภาคการศึกษา/ภาคอุตสาหกรรม

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา   เอ…

View More วว. ผนึกกำลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี UiTM ประเทศมาเลเซีย มุ่งพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี ด้านระบบราง ทั้งภาคการศึกษา/ภาคอุตสาหกรรม

วว. / เครือข่าย มทร.  9  สถาบัน  Kickoff  จัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพระบบขนส่งทางราง

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทย…

View More วว. / เครือข่าย มทร.  9  สถาบัน  Kickoff  จัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพระบบขนส่งทางราง