“ภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ” ทดแทนการใช้พลาสติก เพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยา…

View More “ภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ” ทดแทนการใช้พลาสติก เพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

วว. ผนึกกำลัง AIT  ขยายขอบข่ายความร่วมมือพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา   เอ…

View More วว. ผนึกกำลัง AIT  ขยายขอบข่ายความร่วมมือพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

เครื่องคัดขนาดเมล็ดหมาก

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยา…

View More เครื่องคัดขนาดเมล็ดหมาก

วว. เชิญร่วมเสวนาวิชาการ “การจัดการป่าสะแกราช…เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ฟรี! 

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทย…

View More วว. เชิญร่วมเสวนาวิชาการ “การจัดการป่าสะแกราช…เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ฟรี! 

กระถางเพาะชำย่อยสลายได้

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทย…

View More กระถางเพาะชำย่อยสลายได้

วว. ต้อนรับบริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเยี่ยมชมเทคโนโลยีการจัดการขยะชุมชน

ดร.เรวดี  อนุวัฒนา นักวิจ…

View More วว. ต้อนรับบริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเยี่ยมชมเทคโนโลยีการจัดการขยะชุมชน

วว. /สอวช. ประชุมหารือร่วมขับเคลื่อน SMEs Innovation City

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา   เอ…

View More วว. /สอวช. ประชุมหารือร่วมขับเคลื่อน SMEs Innovation City

กำแพงกันกระสุนด้วยบล็อกประสาน

หนึ่งในผลงานเด่นจากการขับ…

View More กำแพงกันกระสุนด้วยบล็อกประสาน

วว. บริการที่ปรึกษาการวิจัย โครงการขยายผลจัดสร้างกำแพงกันกระสุนด้วยบล็อกประสาน เพื่อใช้ในฐานปฏิบัติการพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทย…

View More วว. บริการที่ปรึกษาการวิจัย โครงการขยายผลจัดสร้างกำแพงกันกระสุนด้วยบล็อกประสาน เพื่อใช้ในฐานปฏิบัติการพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

วว. ถ่ายทอดเทคโนโลยีเตาชีวมวลเพื่อผลิตก้อนเพาะเห็ด ณ จังหวัดสระบุรี ภายใต้โครงการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเหมาะสมเพื่อชุมชน

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทย…

View More วว. ถ่ายทอดเทคโนโลยีเตาชีวมวลเพื่อผลิตก้อนเพาะเห็ด ณ จังหวัดสระบุรี ภายใต้โครงการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเหมาะสมเพื่อชุมชน