วว. ให้บริการ  Shared  Service   เปิดตัวนวัตกรรมเครื่องทอดสุญญากาศ  ลดต้นทุนการผลิต  ตอบโจทย์ผู้บริโภค  

    กระทรวงการอุดมศึกษา  …

View More  วว. ให้บริการ  Shared  Service   เปิดตัวนวัตกรรมเครื่องทอดสุญญากาศ  ลดต้นทุนการผลิต  ตอบโจทย์ผู้บริโภค  

เทคโนโลยี วว. พร้อมใช้ แก้ปัญหา มังคุด ลองกอง ลำไย ล้นตลาด

ปัญหาผลิตผลการเกษตรล้นตลา…

View More เทคโนโลยี วว. พร้อมใช้ แก้ปัญหา มังคุด ลองกอง ลำไย ล้นตลาด

วว. พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ผลิตภัณฑ์รักษาพิษแมงกะพรุนจากผักบุ้งทะเล สู่เชิงพาณิชย์

     กระทรวงการอุดมศึกษา …

View More วว. พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ผลิตภัณฑ์รักษาพิษแมงกะพรุนจากผักบุ้งทะเล สู่เชิงพาณิชย์

วว. ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งคืนพื้นที่ปลอดภัยสู่ชุมชน

  ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่า…

View More วว. ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งคืนพื้นที่ปลอดภัยสู่ชุมชน

วว. ชูผลสำเร็จวิจัยพัฒนา ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพผิวจากสาหร่ายพันธุ์ไทย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยา…

View More วว. ชูผลสำเร็จวิจัยพัฒนา ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพผิวจากสาหร่ายพันธุ์ไทย

ต้นแบบบรรจุภัณฑ์สีเขียวจากชานอ้อย สำหรับให้บริการอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาล

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทย…

View More ต้นแบบบรรจุภัณฑ์สีเขียวจากชานอ้อย สำหรับให้บริการอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาล

เครื่องลดความชื้นข้าวกล้องงอกต้นแบบ ช่วยแก้ปัญหาลานตากข้าวเปลือกหลังการเก็บเกี่ยวไม่เพียงพอ / เพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าว

ในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผ…

View More เครื่องลดความชื้นข้าวกล้องงอกต้นแบบ ช่วยแก้ปัญหาลานตากข้าวเปลือกหลังการเก็บเกี่ยวไม่เพียงพอ / เพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าว

“วัสดุดูดซับจากยางพารา” นาโนเทคโนโลยีสำหรับขจัดน้ำมันปนเปื้อน

“น้ำมันรั่วไหลทางทะเล”  เ…

View More “วัสดุดูดซับจากยางพารา” นาโนเทคโนโลยีสำหรับขจัดน้ำมันปนเปื้อน

วว. บริการวิจัย ทดสอบ ด้านเภสัชวิทยา พิษวิทยา ครบวงจร หน่วยทดสอบความปลอดภัยตามหลักการ OECD GLP จากการรับรองโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยา…

View More วว. บริการวิจัย ทดสอบ ด้านเภสัชวิทยา พิษวิทยา ครบวงจร หน่วยทดสอบความปลอดภัยตามหลักการ OECD GLP จากการรับรองโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กล้วยไข่กำแพงเพชรต้นเตี้ย…สู้พายุฤดูร้อน ผลงานวิจัยพัฒนา วว. สร้างความยั่งยืนเกษตรกรรม

“กล้วยไข่” เป็นพืชเศรษฐกิ…

View More กล้วยไข่กำแพงเพชรต้นเตี้ย…สู้พายุฤดูร้อน ผลงานวิจัยพัฒนา วว. สร้างความยั่งยืนเกษตรกรรม