วว. โดย LAB บริการสกัด ศึกษาความปลอดภัย วิเคราะห์ทดสอบสารสกัดจากกัญชา/กัญชง สำหรับใช้ทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์อาหาร  ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยา…

View More วว. โดย LAB บริการสกัด ศึกษาความปลอดภัย วิเคราะห์ทดสอบสารสกัดจากกัญชา/กัญชง สำหรับใช้ทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์อาหาร  ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025

วว. ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ สารสกัดกระท่อม  เพิ่มศักยภาพการแข่งขันผู้ประกอบการด้วย วทน.

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทย…

View More วว. ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ สารสกัดกระท่อม  เพิ่มศักยภาพการแข่งขันผู้ประกอบการด้วย วทน.

วว. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG  สร้างโอกาสทางธุรกิจให้  SME  ด้านเกษตร/อาหารปลอดภัย วิจัยพัฒนา/ทดสอบ ข้าวที่มีสารสำคัญของถั่งเช่า ช่วยต้านอนุมูลอิสระ  สร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทย…

View More วว. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG  สร้างโอกาสทางธุรกิจให้  SME  ด้านเกษตร/อาหารปลอดภัย วิจัยพัฒนา/ทดสอบ ข้าวที่มีสารสำคัญของถั่งเช่า ช่วยต้านอนุมูลอิสระ  สร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย