วว. จับมือพันธมิตร จัดอบรมออนไลน์  4  หลักสูตรเด่น เสริมแกร่งเกษตรกร ผู้ประกอบการไทย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยา…

View More วว. จับมือพันธมิตร จัดอบรมออนไลน์  4  หลักสูตรเด่น เสริมแกร่งเกษตรกร ผู้ประกอบการไทย

วว. ผนึกกำลังพันธมิตรจังหวัดลำปาง สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตการเกษตรไม้ดอก  ไม้ประดับ  พืชอัตลักษณ์

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา   เอ…

View More วว. ผนึกกำลังพันธมิตรจังหวัดลำปาง สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตการเกษตรไม้ดอก  ไม้ประดับ  พืชอัตลักษณ์

วว. ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดสมุทรสงครามด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม   ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชตามฤดูกาล ยืดอายุหลังการเก็บเกี่ยว  การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันโรค แมลงศัตรูลิ้นจี่  

ศ.(วิจัย) ดร. ชุติมา   เอ…

View More วว. ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดสมุทรสงครามด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม   ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชตามฤดูกาล ยืดอายุหลังการเก็บเกี่ยว  การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันโรค แมลงศัตรูลิ้นจี่  

วว. ผนึกกำลัง AIT  ขยายขอบข่ายความร่วมมือพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา   เอ…

View More วว. ผนึกกำลัง AIT  ขยายขอบข่ายความร่วมมือพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

วว. จับมือ TCELS  ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ เครือข่าย TOPT  เสริมความมั่นคงทางยา รับมือโรคระบาด ร่วมยกระดับความสามารถนักวิจัย ตามหลักปฏิบัติที่ดี การทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง ยา วัคซีน

นายสายันต์   ตันพานิช  รอ…

View More วว. จับมือ TCELS  ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ เครือข่าย TOPT  เสริมความมั่นคงทางยา รับมือโรคระบาด ร่วมยกระดับความสามารถนักวิจัย ตามหลักปฏิบัติที่ดี การทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง ยา วัคซีน

วว. จับมือมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมทดสอบผลิตภัณฑ์อาหารเชิงหน้าที่ /โพรไบโอติก / สารสำคัญจากสมุนไพร เพื่อนำไปสู่การขึ้นทะเบียนขอการรับรองจาก อย. ด้านการกล่าวอ้างทางสุขภาพ

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา   เอ…

View More วว. จับมือมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมทดสอบผลิตภัณฑ์อาหารเชิงหน้าที่ /โพรไบโอติก / สารสำคัญจากสมุนไพร เพื่อนำไปสู่การขึ้นทะเบียนขอการรับรองจาก อย. ด้านการกล่าวอ้างทางสุขภาพ

วว. ขับเคลื่อน BCG  หนุนใช้ “สารชีวภัณฑ์” ช่วยยกระดับผลิตผลทางการเกษตร พร้อมให้บริการระดับอุตสาหกรรมโดย ICPIM 2 ครอบคลุมตอบโจทย์ทั้งสายการผลิตเชื้อรา/แบคทีเรีย

“ชีวภัณฑ์” เป็นผลิตภัณฑ์ท…

View More วว. ขับเคลื่อน BCG  หนุนใช้ “สารชีวภัณฑ์” ช่วยยกระดับผลิตผลทางการเกษตร พร้อมให้บริการระดับอุตสาหกรรมโดย ICPIM 2 ครอบคลุมตอบโจทย์ทั้งสายการผลิตเชื้อรา/แบคทีเรีย

เครื่องคัดขนาดเมล็ดหมาก

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยา…

View More เครื่องคัดขนาดเมล็ดหมาก

วว. เชิญชวน พักรถ…พักผ่อน…ก่อนถึงบ้าน @ สถานีวิจัยลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยา…

View More วว. เชิญชวน พักรถ…พักผ่อน…ก่อนถึงบ้าน @ สถานีวิจัยลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา

วว. บรรยายพิเศษในงานเสวนาและแถลงข่าวเครือข่าย Thailand OECD GLP Preclinical (TOPT) Testing network ยกระดับการบริการทดสอบความปลอดภัยยา วัคซีน สู่ตลาดโลก

นางศิรินันท์   ทับทิมเทศ …

View More วว. บรรยายพิเศษในงานเสวนาและแถลงข่าวเครือข่าย Thailand OECD GLP Preclinical (TOPT) Testing network ยกระดับการบริการทดสอบความปลอดภัยยา วัคซีน สู่ตลาดโลก