วว. ร่วมงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์การจัดงาน COSMOPROF ASEAN BANGKOK 2022 งานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจความงามระดับโลก

นายสายันต์  ตันพานิช  รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)   พร้อมคณะนักวิจัยศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร วว. เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์การจัดงาน  COSMOPROF  ASEAN  BANGKOK 2022 ซึ่งเป็นงานที่จัดแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจความงามระดับโลก ที่จะมาสร้างบรรทัดฐานใหม่ของอุตสาหกรรมความงามในภูมิภาคอาเซียนครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งบริษัท อินฟอร์ม่า มาร์เก็ต ประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 17 กันยายน 2565 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี  

 โอกาสนี้ วว. ได้รับมอบโล่เกียรติคุณ ในฐานะหน่วยงานที่มีส่วนสนับสนุนและมีบทบาทในการผลักดันอุตสาหกรรมความงามด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

พร้อมนำผลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากโครงการ Thai Cosmetopoeia และงานบริการวิเคราะห์ทดสอบจากศูนย์บริการนวัตกรรมเครื่องสำอางแบบครบวงจร (Innovative Cosmetic Services Center : ICOS) เข้าร่วมจัดนิทรรศการด้วย ในวันที่ 12 พฤษภาคม  2565  ณ  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ & บางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ