เครื่องหั่นผลไม้อเนกประสงค์พร้อมทอด ประหยัดพลังงาน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  วิจัยและพัฒนาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการผลิตผลไม้แปรรูป  พร้อมส่งต่อความสำเร็จผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์ หวังพลิกวิกฤตเป็นโอกาสจากสถานการณ์โควิด-19 ให้กับสังคมไทย