วว. ร่วมฟังบรรยายพิเศษเทคโนโลยีแบตเตอรี่ในอนาคตและการเสื่อมสภาพของวัสดุในแบตเตอรี่

ดร. อาณัติ หาทรัพย์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ดร.ฮัฟนี ลาเต๊ะ และ ดร. วิศิษฐ์ จันทร์ชื่น นักวิชาการ ศทร. เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคโนโลยีแบตเตอรี่ในอนาคตและการเสื่อมสภาพของวัสดุในแบตเตอรี่”  จัดโดย ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่  Dr. Atiweena Krittayavathananon, Battery Cell Researcher in New Energy Technology Research Department, PPT Public Company Limited เป็นผู้บรรยาย เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565

ในการบรรยายพิเศษดังกล่าว มีการนำเสนอเทคโนโลยีแบตเตอรี่ในปัจจุบันที่หลายค่ายรถนิยมใช้ Lin- ion Battery และแนวโน้มของการพัฒนาแบตเตอรี่ในอนาคต  เช่น Solid  State  Battery ที่กำลังวิจัยเพื่อผลิตสู่พาณิชย์อันใกล้ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่เน้นเรื่องความปลอดภัย ความรวดเร็วในการชาร์จ และความสามารถในการเก็บประจุ

 

โอกาสนี้นักวิชาการ ศทร. ได้สอบถามในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและความพร้อมในการใช้งานเชิงอุตสาหกรรม อาทิ ชุดแบตเตอรี่ที่มีการผสมระหว่างแบตเตอรี่เก่าและใหม่ กรณีที่มีการเปลี่ยนเฉพาะเซลล์หรือโมดูลที่เสีย รวมไปถึงคำถามเกี่ยวกับรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ไฟฟ้ากรณีมีน้ำท่วมขังเป็นเวลาสั้นๆหรือต่อเนื่องจะส่งผลต่อการเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่อย่างไร และผลการศึกษาวิจัยได้รับการยอมรับในระดับอุตสาหกรรมแล้วหรือไม่อย่างไร

ทั้งนี้ วว. มีบทบาทสำคัญในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนโยบายการขนส่งของภาครัฐ ปัจจุบัน วว. มีบทบาทสำคัญในการให้บริการทดสอบและรับรองวัสดุและผลิตภัณฑ์ทั้งงานยานยนต์ขนส่งทุกรูปแบบ ทั้งทางถนน ราง และระบบเชื่อมต่อรางและถนน ตลอดจนยานยนต์ขนส่งพลังงานสะอาด (Zero Emission Vehicles) ที่มีความพร้อมในการทดสอบรับรองวัสดุและผลิตภัณฑ์ทั้งในระดับ Short term reliability ผ่านการดำเนินงานโดย ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.)  อาทิเช่น การวิเคราะห์ความแข็งแรงของโครงสร้างหลักและตัวถังรถบัสไฟฟ้า  และในระดับ Long term reliability การทดสอบในเชิงบูรณาการ ซึ่งเป็นการทดสอบขั้นสูงกว่ามาตรฐานกำหนดที่ ต้องพัฒนาวิธีการขึ้นเองตามการออกแบบและหลักวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการใช้งานและสภาวะถนนและบรรยากาศในประเทศไทย ซึ่งต้องอาศัยการบูณาการองค์ความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญในหลากหลายด้าน (Muiti-disciplinary)

โดย วว. มีห้องปฏิบัติการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีขนส่งทางรางซึ่งมีทักษะประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริการทดสอบด้านยานยนต์แก่อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการไทยและต่างชาติมาอย่างยาวนาน และมีห้องปฏิบัติการทดสอบยานยนต์ที่ทันสมัยและมีความยืดหยุ่นสูง สามารถให้การสนับสนุนการพัฒนาวิธีการให้สอดคล้องกับการออกแบบและหลักวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรืออุตสาหกรรมต่างๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับบริการจาก ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง  วว. ได้ที่  โทร.0 2577 9000, 02577 9143 ต่อ 201 และ 304  E-mail : patcharee_a@tistr.or.th  https://www.tistr.or.th/rttc/  Facebook Page : https://www.facebook.com/RTTC.TISTR