สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร. (66) 0-2577-9371, (66) 0-2577-9373-4
มือถือ (66) 08-9900-5308
แฟ็กซ์ (66) 0-2577-9372


ผู้ติดต่อ

  • บริการตรวจประเมินและรับรองระบบคุณภาพ
    คุณศุภานิช โทร. (66) 0-2577-9371 E-mail supanij@tistr.or.th
  • บริการตรวจประเมินและรับรองผลิตภัณฑ์และบริการ
    คุณภัทรพรรณ หรือคุณชลธิชา โทร. (66) 0-2577-9373 E-mail pataraphan@tistr.or.th, chonticha_n@tistr.or.th
  • งานบริการอื่น
    คุณนงนภัส โทร. (66) 0-2577-9373 E-mail nongnapas@tistr.or.th