วว. โดย สำนักรับรองระบบคุณภาพ รับมอบใบรับรองระบบงาน หน่วยรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกสลายตัวทางชีวภาพ มาตรฐาน ISO 17088 : 2012 แห่งแรกแห่งเดียวของไทย

ในโอกาสเดียวกันจึงได้มอบใบรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกสลายตัวทางชีวภาพ มาตรฐาน  ISO 17088 : 2012  ให้กับ บริษัท แวนด้าแพค จำกัด

หากมีลูกค้าสนใจขอรับการรับรองมาตรฐานพลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ สามารถติดต่อมาได้ที่ 02-577-9373

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *