เชิญชวนเข้าร่วมอบรม”โครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566″

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว จัดอบรม” โครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566″ 13 มาตรฐาน ผ่านระบบ zoom meeting ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 

หากสนใจสามารถสแกน qr-code เพื่อสมัครเข้าร่วมอบรม หรือ https://forms.gle/hx3EtHeqWfNzBUrD8

สำนักรับรองระบบคุณภาพได้ใบรับรองระบบงานหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ ISO/IEC 17065:2012

วว. โดย สำนักรับรองระบบคุณภาพ รับมอบใบรับรองระบบงาน หน่วยรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกสลายตัวทางชีวภาพ มาตรฐาน ISO 17088 : 2012 แห่งแรกแห่งเดียวของไทย

ในโอกาสเดียวกันจึงได้มอบใบรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกสลายตัวทางชีวภาพ มาตรฐาน  ISO 17088 : 2012  ให้กับ บริษัท แวนด้าแพค จำกัด

หากมีลูกค้าสนใจขอรับการรับรองมาตรฐานพลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ สามารถติดต่อมาได้ที่ 02-577-9373

งานแถลงข่าว ” วว. โดยสำนักรับรองระบบคุณภาพร่วมกับ สวทช. เข้าร่วมโครงการสร้างความสามารถในการดำเนินการด้านระบบบริหารการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (RDIMS) สำหรับผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม”

กรุงเทพธุรกิจ ;https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/918438
https://today.line.me/th/v2/article/93KEzV

Innolife Thailand ;http://www.innolifethailand.com/?p=2526

ชีวิตกับวิทยาศาสตร์ ;https://lifeandsciencescom.wordpress.com/2021/01/20/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%8A-%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B1/

Technology Chaoban ; https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_169783

วว. โดย สำนักรับรองระบบคุณภาพ ได้รับมอบ ใบรับรองระบบงาน ISO/IEC 17065

วว. โดย สำนักรับรองระบบคุณภาพ กลุ่มบริการอุตสาหกรรมได้รับมอบ ใบรับรองระบบงาน ISO/IEC 17065 ขอบข่ายมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ด้านพืชอาหาร และเกษตรอินทรีย์ ด้านพืชอินทรีย์ จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

งานแถลงข่าว “วว. จับมือหน่วยงานเครือข่าย ยกระดับมาตรฐานเกษตรปลอดภัยของไทย ก้าวสู่ระดับสากล”

 

 

งานแถลงข่าว “วว. จับมือหน่วยงานเครือข่าย ยกระดับมาตรฐานเกษตรปลอดภัยของไทย ก้าวสู่ระดับสากล”

โดยภายในงาน มีผู้บริหารหน่วยงานร่วมแถลงข่าวดังนี้

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ดร.จูอะดี พงค์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช)

นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรแห่งชาติ

ดร.วิลาส ฉ่ำเลิศวัฒน์ ผู้บริหาร บริษัท โนบิทเทอร์ จำกัด…ฟาร์มผักปลอดภัยใจกลางเมือง

ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30-13.00 น. ณ ห้องแคนนอน โรงแรมรามาการ์เด้นส์