')

รายการข่าวจากสื่อมวลชน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

วันที่ข่าวเรื่อง/รายละเอียดสำนักข่าว
27 ต.ค. 2564วว./วช. มอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรม "บาล์มตะไคร้ อว." จำนวน 3,000 ขวด ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
24 ต.ค. 2564คอลัมน์ วิทยาศาสตร์ สำหรับเยาวชน แอลกอฮอล์กับการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 1 แนวหน้า
23 ต.ค. 2564วว. ชู มาลัยวิทยสถาน วิทยสถานแห่งปัญญาพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วย วทน. แนวหน้า
1 ก.ย. 2564นวัตกรรม Matching day อว. จับคู่ 40 ทีม U2T บ่มเพาะพัฒนาถ่ายทอดความรู้1 มติชน
1 ก.ย. 2564นวัตกรรม Matching day อว. จับคู่ 40 ทีม U2T บ่มเพาะพัฒนาถ่ายทอดความรู้ มติชน (กรอบบ่าย)
2 ก.ย. 2564รายงานพิเศษ: อว.จับคู่40ทีมU2T - 20 หน่วยงานนวัตกรรมMatching dayยิ่งใหญ่ แนวหน้า
3 ก.ย. 2564อว. ชูศูนย์พิสูจน์ ฟ้าทะลายโจร การันตีมาตรฐานยาสมุนไพรไทย อปท. นิวส์
3 ก.ย. 2564คอลัมน์ คุยกันเรื่องเห็ดกับลุงลี: ดร.ชนะ พรหมทอง กับงานเห็ดโครงการหลวง และ วว. เคหการเกษตร
4 ก.ย. 2564 ผลิตภัณฑ์ยางกันกระแทก เทคโนโลยีชาวบ้าน
4 ก.ย. 2564คอลัมน์ เทคโนโลยีการเกษตร: ไร่โชตวัน Organic Farm @ปากช่อง ปลูก อโลเวร่า เพื่อสุขภาพความงาม เทคโนโลยีชาวบ้าน
4 ก.ย. 2564วว.สนับสนุน ไปรษณีย์ไทยสร้างนวัตกรรมยกระดับคุณภาพบรรจุภัณฑ์ ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 องศา
5 ก.ย. 2564คอลัมน์ วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อคลายเครียดจากสารสกัดเก็กฮวย Sirelax แนวหน้า
9 ก.ย. 2564Dow จับมือ วว. ชูวิจัย เทคโนโลยี หนุนชุมชนต้นแบบ มุ่งลดขยะแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน Bangkok Post
8 ก.ย. 2564นักวิจัยไทยพลิกเกมจุลินทรีย์ชีวภาพ ส่งโพรไบโอติก15สายพันธุ์สู้ต่างชาติ ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
8 ก.ย. 2564สัมมนาออนไลน์ แนวหน้า
19 ก.ย. 2564คอลัมน์ วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน: สาหร่ายมุกหยก จากทรัพยากรธรรมชาติ สู่อาหารเพื่อบริโภค แนวหน้า
12 ก.ย. 2564 คอลัมน์ วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน: ผักบุ้งทะเล...แก้พิษแมงกะพรุน แนวหน้า
17 ก.ย. 2564 มอบเครื่องดื่มตรีผลา เทคโนโลยีชาวบ้าน
17 ก.ย. 2564 มอบน้ำอิเล็กทรอไลต์สำหรับพ่นกำจัดเชื้อโรค เทคโนโลยีชาวบ้าน
21 ก.ย. 2564วว. พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ผลิตภัณฑ์รักษาพิษแมงกะพรุนจากผักบุ้งทะเล สู่เชิงพาณิชย์ ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
22 ก.ย. 2564คอลัมน์ โทรโข่งขยายข่าว: วว.คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ ไทยรัฐ
22 ก.ย. 2564วว.แชร์กลยุทธ์ธุรกิจไทยสู่ตลาดจีนหลังโควิด เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการ แนวหน้า
23 ก.ย. 2564วว. ร่วมมือเครือข่ายพันธมิตร จังหวัดมุกดาหาร นำ วทน. ควบคุมคุณภาพผลผลิตและผลิตภัณฑ์สมุนไพรกัญชง ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
25 ก.ย. 25648เคล็ดลับ!ปั้นสินค้า ปลุกตลาดจีน สยามธุรกิจ
25 ก.ย. 2564คอลัมน์ วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ความต่างของข้าว 5 สีเพื่อสุขภาพที่ดีของร่างกาย แนวหน้า
27 ก.ย. 2564วว. คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 ผลงานขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG แนวหน้า
29 ก.ย. 2564คอลัมน์ MARKETING FOCUS วว. ถอดรหัสชีวภาพ เพาะจุลินทรีย์สร้างมูลค่าทดแทนการนำเข้า sm
1 ต.ค. 2564 คอลัมน์ THE NEW NORMAL_BCG Model พลิกโฉมเกษตรกรรมด้วยจุลินทรีย์เปลี่ยนโลก ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
2 ต.ค. 2564คอลัมน์ THE NEW NORMAL_BCG Model พลิกโฉมเกษตรกรรมด้วยจุลินทรีย์เปลี่ยนโลก ไทยรัฐ
3 ต.ค. 2564คอลัมน์ วิทยาศาสตร์ สำหรับเยาวชน สารปรุงแต่งอาหารหรือสารเจือปน(Food Additive)ที่พบได้บ่อยในชีวิตประจำวัน แนวหน้า
4 ต.ค. 2564ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. ได้รับรางวัล นักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น ประจำปี 2564 แนวหน้า
5 ต.ค. 2564วว. สนับสนุนการตรวจคัดกรอง โควิด-19 เชิงรุก ณ จังหวัดลำพูน ผ่านการใช้พื้นที่โครงสร้างพื้นฐาน โรงรมชัลเฟอร์ไดออกไซด์ยืตอายุลำไยเพื่อการส่งออก เทคโนโลยีชาวบ้าน
6 ต.ค. 2564คอลัมน์ โลกของพืชผัก ผักกูดปากช่อง โคราชบ้านเอ๋ง ปลูกกิน-ปลูกขายสร้างรายได้งดงาม เคหการเกษตร
6 ต.ค. 2564คอลัมน์ งานแปล การผลิตต้นกล้าคุณภาพในระบบโรงเรือนแบบปิดในต่างประเทศ เคหการเกษตร
6 ต.ค. 2564 วว.ชูผลวิจัย ชัยนาท สำเร็จครบวงจร นำ วทน. เพิ่มรายได้ชุมชนเข้มแข็ง อปท. นิวส์
8 ต.ค. 2564วว. จับมือการยางแห่งประเทศไทย นำ วทน. ส่งเสริม สร้างรายได้ยั่งยืน ให้เกษตรกร ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม/ชุมชน ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
8 ต.ค. 2564วว.และ สวทช. เสวนาวิชาการผลักดันวิทยาศาสตร์ตอบโจทย์ประเทศ Transport Journa
10 ต.ค. 2564วว.ร่วมวิจัยพัฒนา นมไทย-เดนมาร์คคว้ารางวัล แบรนด์ครองใจผู้บริโภคสูงสุด ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
10 ต.ค. 2564คอลัมน์ วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ความหลากหลายทางปัญญา 1 แนวหน้า
12 ต.ค. 2564คอลัมน์ หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน: แมลงพิฆาตศัตรูพืช 1 ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
12 ต.ค. 2564วว.ร่วมช่วยเหลือเกษตรกรในโครงการ กระบี่โมเดล แนวหน้า
12 ต.ค. 2564วว.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ยกระดับสินค้าเกษตรแพร่ ข่าวสด (กรอบบ่าย)
13 ต.ค. 2564 คอลัมน์ หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน แมลงพิฆาตศัตรูพืช ไทยรัฐ
17 ต.ค. 2564 คอลัมน์ วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ความหลากหลายทางปัญญา 2 แนวหน้า
20 ต.ค. 2564วว. แนะเทคโนโลยีพร้อมใช้ เพิ่มมูลค่า มังคุด แก้ปัญหา ผลผลิตล้นตลาดส่งออก เทคโนโลยีชาวบ้าน
16 ต.ค. 2564 วว.จับมือ 4 พันธมิตร จ.นครราชสีมา ชูผลิตภัณฑ์ชุมชนงานวิจัยกาแฟดงมะไฟ อปท นิวส์
20 ต.ค. 2564บทความพิเศษ มาลัยวิทยสถานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วย วทน. กรุงเทพธุรกิจ
3 ก.ย. 2564วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อคลายเครียดจากสารสกัดเก็กฮวย Sirelax แนวหน้า
14 ต.ค. 2564วว. ร่วมพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ThailandPlus
6 ต.ค. 2564วว.ชูผลวิจัย "ชัยนาท" สำเร็จครบวงจร นำ วทน. เพิ่มรายได้/ชุมชนเข้มแข็ง

Copyright ©2021 วว•TISTR
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.
(TISTR is a non-profit organization)
ipv6 ready