วว. รับมอบ “เครื่องฟอกและฆ่าเชื้อในอากาศ” จากบริษัท เอ็มพลัส ฟิลเตรชั่น จำกัด
วว. ผนึกกำลัง ภาครัฐ/เอกชน ร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมขนส่ง-โลจิสติกส์ของประเทศ
วว.รับฟังผลการประเมินมูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จากการดำเนินโครงการของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2560 - 2563