วว./วช. มอบผลิตภัณฑ์บาล์มตะไคร้ อว. ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่อยุธยา สุพรรณบุรี  [2021-10-26]
วว. ร่วมแสดงความยินดีกับนายบรรจง สุกรีฑา เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)  [2021-10-19]
วว. ร่วมแสดงความยินดีกับนายวันชัย พนมชัย เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  [2021-10-19]
วว.ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเทคโนโลยีของไทยประจำปี 2564  [2021-10-19]
วว. ชู "มาลัยวิทยสถาน" วิทยสถานแห่งปัญญา พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วย วทน.  [2021-10-18]