วว. /หน่วยงานพันธมิตร เปิดงาน TISTR and ;Friends  2023" พัฒนาผู้ประกอบการไทยด้วย วทน.  [2023-03-17]
วว.ร่วมประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเลย  [2023-03-14]
วว.ร่วมเสวนา เรื่อง "ผสานพลัง นำไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ปี 2050"  [2023-03-14]
วว. เชิญชวนร่วมสัมมนาออนไลน์  "ภาครัฐร่วมใจส่งเสริมผู้ประกอบการไทยไปสู่ตลาดโลก"  [2023-03-13]
วว. ผนึกกำลังพันธมิตรจัดงาน  "TISTR  and  Friends  2023" ยกระดับผลิตภัณฑ์ไทยด้วยนวัตกรรม มุ่งสู่ตลาดสากล  [2023-03-10]