วว. ให้บริการ  Shared  Service   เปิดตัวนวัตกรรมเครื่องทอดสุญญากาศ  ลดต้นทุนการผลิต  ตอบโจทย์ผู้บริโภค    [2021-10-07]
เทคโนโลยี วว. พร้อมใช้ แก้ปัญหา มังคุด ลองกอง ลำไย ล้นตลาด  [2021-10-04]
วว. พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ผลิตภัณฑ์รักษาพิษแมงกะพรุนจากผักบุ้งทะเล สู่เชิงพาณิชย์  [2021-09-21]
วว. ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งคืนพื้นที่ปลอดภัยสู่ชุมชน  [2021-09-06]
วว. ชูผลสำเร็จวิจัยพัฒนา ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพผิวจากสาหร่ายพันธุ์ไทย  [2021-09-03]