"ผลิตภัณฑ์โพรเฮิร์บ" ผลงานร่วมวิจัยพัฒนา วว. & รีเสิร์ช เอ็กซ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท SMEs สินค้า Healthy Food จากการประกวด Fi Asia Startup Product Competition ครั้งที่ 3  [2022-06-23]
วว. เป็นหน่วยงานรัฐแห่งแรกของไทย ที่ได้รับใบอนุญาตนิติบุคคลมาตรา 11  ผู้ให้บริการทดสอบเครื่องจักร  ปั้นจั่น  หม้อน้ำ  ชูบทบาทเป็นองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร มีส่วนร่วมพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมของประเทศอย่างต่อเนื่อง    [2022-06-23]
"59 ปี  วว."  ชูผลสำเร็จขับเคลื่อนนโยบาย  BCG ด้วย วทน. ร่วมพัฒนาเกษตรกร  ผู้ประกอบการ  เศรษฐกิจประเทศ อย่างยั่งยืน   [2022-05-24]
วว. ผนึกกำลังพันธมิตรหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ตอบโจทย์ แก้ปัญหาครบวงจร ด้วย วทน.  [2022-04-11]
ครม. อนุมัติโครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม วว.  [2022-04-08]