วว./CRRC Co., Ltd. และตัวแทนมหาวิทยาลัย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน หารือแผนการพัฒนา Belt & Road Joint Lab ร่วมยกระดับระบบขนส่งทางราง  [2023-05-30]
วว. คว้ารางวัล Thailand Digital Accessibility Award 2023 ตามมาตรฐาน WCAG  [2023-05-29]
วว. รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ การวิจัย นวัตกรรม EUROINVENT 2023 จากผลงานเวชสำอางสมุนไพรไทย ณ ประเทศโรมาเนีย  [2023-05-22]
วว. คว้า  3  รางวัล ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ ITEX 2023 ณ ประเทศมาเลเซีย จากผลงานวิจัยพัฒนา Natural Rubber Coating- Patient Transfer Belt  [2023-05-15]
วว. คว้ารางวัลชนะเลิศ  SILVER MEDAL  & BRONZE  MEDAL ณ งานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติเจนีวา ครั้งที่ 48 ...ผลงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร/เวชสำอาง จากสารเพปไทด์ที่สกัดจากข้าวหอมมะลิงอก  [2023-04-30]